Избери страница

YTONG

Продукти на бъдещето

Автоклавният клетъчен бетон (известен още с добилото гражданското наименование – “газобетон”) се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология от следните суровини: кварцов пясък, чист клинкерен цимент, негасена вар и вода. В малки количества се добавя суров гипс като регулатор на процесите на свързване и втвърдяване. Като порообразувател, за получаване на характерната за YTONG структура се използва водна алуминиева паста. Добавена в много малки количества към сместта от изброените суровини, тя реагира химически с негасената вар. При този процес се отделят водородни мехурчета, които създават множество дребни сферични пори във варо-цименто-пясъчната смес. Окончателната си якост материалът получава при автоклавиране в условия на висока температура и налягане с прегрята водна пара.

Големите количества въглероден диоксид, отделяни от електроцентралите или при директното използване на газ, твърди или течни горива водят до застрашителни промени в климата. Производствената технология на YTONG е ориентирана към снижаване на енергоемкостта и допринася за опазване на екологичния баланс на планетата. Получаването на 1 m³ автоклавен клетъчен бетон е свързано с изразходването на приблизително 340 kWh енергия. За сравнение средното енергопотребление за производството на 1 m³ кухи керамични блокчета е 680 kWh, а за 1 m³ плътни тухли 800 kWh. Добрата топлоизолация на сградите със стени от YTONG също води до сериозно намаляване на енергопотреблението при експлоатацията им, а от там и до намаляване на отделянето на СО2 в атмосферата. За своята отговорност към човека и природата YTONG е отличен със знака на световния фонд за природа, чийто символ е мечето панда.

През 1993 Европейският съюз въведе екоетикет за продукти, които отговарят на изключително високите изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда. YTONG носи екоетикета на федералната служба за опазване на околната среда на Германия и знак за екологично чист строителен продукт

Суровини

Автоклавният клетъчен бетон YTONG се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология и при строг контрол от следните традиционни, екологично чисти суровини: пясък, цимент, негасена вар, вода.

Топлоизолация

Отличните топлоизолационни свойства на материала YTONG се дължат на неговата структура, а именно големия обем и равномерното разпределение на порите. Те представляват над 80% от общия обем. Топлоизолационната способност на YTONG е от 3 до 5 пъти по-добра от тази на обикновените “четворки” и до 15 пъти по-добра от тази на стоманобетона.

Енергийна ефективност, устойчиво строителство

Енергийната ефективност е въпрос от изключителна важност за човечеството като цяло, за отделните държави, фирми, а също така и за всеки отделен човек. Тя е част от концепцията за устойчиво развитие, която включва в себе си грижата за природата, разумното използване на ресурсите й, използването на възобновяеми енергийни източници и т.н.

Досега в България повечето сертифицирани сгради по LEED, DGNB и BREEAM са изградени с клетъчен бетон YTONG – Американско посолство в гр. София, верига магазини Decathlon, Sofia Outlet Center, Мол Сердика. При сертифицирането и по тези три системи влагането на блокчета YTONG носи съществени предимства:

 • нисък разход на суровини
 • малки CO2 емисии при производство, транспорт, влагане в строителството и експлоатация
 • безопасност за здравето и създаване на комфортна среда за обитаване
 • енергийна ефективност на сградната обвивка и енергийна автономност на обособените обекти в сградата
 • пожарозащита
 • намаляване на разходите за целия жизнен цикъл на сградата
 • пълна рециклируемост
 • нисък потенциал за вкисляване на почвите и за еутрофикация

Лесна обработваемост

Строителната система YTONG във всички етапи на строителния процес улеснява работата на предприемачите, архитектите, инженерите и на преките изпълнители и съкращава сроковете за реализация на сградите, като в същото време зидариите се изграждат по традиционен начин, с използване на конвенционални ръчни инструменти.
Правилната геометрия и прецизните размери на блокчетата позволяват свързването им с лепилен разтвор, като дебелината на фугата се движи между 1 и 3 mm. Тънкият слой лепило не създава “студени мостове” в стената и тя има равномерна топлоизолационна способност по цялата си площ. Отличната механична обработваемост на YTONG в съчетание с малко тегло, големия формат на блокчетата и употребата на лепилни състави намаляват чувствително необходимото време за изпълнение на зидарии в сравнение с алтернативните градива – керамични тухли, варо-силикатни тухли, кухи бетонни тела и др.

Мразоустойчивост

YTONG притежава необходимата за един зидарски материал мразоустойчивост, която позволява в продължение на няколко години, докато продължава строителният период на сградите, външните повърхности на зидовете да останат необработени.

Ниско обемно тегло

В България се произвеждат три вида блокове за зидария YTONG:

 • YTONG THERMO (B2, D350) — за изграждане на неносещи енергоефективни външни стени. Декларирана плътност 350 kg/m³
 • YTONG KLASSIK (B2.5, D440) — с универсално предназначение. Декларирана плътност 440 kg/m³
 • YTONG MASSIV (B5.0, D700) — за изграждане на вътрешни стени с подобрена шумоизолация или за изграждане на носеща зидария. Декларирана плътност 700 kg/m³

Блоковете YTONG са най-лекият зидарски материал, предлаган на строителния пазар у нас.
Зидът от YTONG е по-лек:

 • от зид с обикновени керамични блокове с кухини (тухли-четворки) до 4 пъти;
 • от зид с плътни тухли — до 5 пъти;
 • от стоманобетонна стена — до 7 пъти.

Ниската плътност на блоковете YTONG позволява по-лесното постигане на необходимата сеизмична устойчивост на сградите, като за българските условия икономията на армировка за носещата конструкция може да бъде до 15%.

Пожароустойчивост

Автоклавният клетъчен бетон е негорим материал, което го прави предпочитан при изпълнението на пожарозащитни стени, брандмауери и пожарозащитни облицовки. Това се дължи на неговия минерален състав и на порестата му структура.

Шумоизолация

Външните зидове от YTONG с дебелина 30 и 35 cm , освен че притежават нормативно необходимите топлоизолационни свойства, отговарят и на изискванията на “Нормите за проектиране на защита от шум”. Само в строго специфични случаи, при особено високо еквивалентно ниво на външен шум, се прибягва до използване на материал с по-висок клас по обемна плътност или до многослойни фасадни конструкции.

Инструменти YTONG

Специалните инструменти за работа с клетъчен бетон YTONG правят изграждането на стените по-качествено и по-бързо.

 • Назъбена лопатка
 • Ренде YTONG
 • Дъска с шкурка
 • Тристранен прав ъгъл
 • Каналокопател комплект
 • Трион за клетъчен бетон
 • Гумен чук
 • Бъркалка за лепилен разтвор
 • Свредло с дълга опашка
 • Плоско свредло за ел. кутии
 • Повдигателна скоба
 • Дюбел Фишер
 • Винт от неръждаема стомана
Блокчета размер Характеристика
5 см. 144 бр. + 12 бр. на 15 см. (палет)
7,5 см. 96 бр. + 12 бр. на 15 см. (палет)
10 см. 90 бр. (палет)
12,5 см. 72 бр. (палет)
15 см. 60 бр. (палет)
20 см. 42 бр. (палет)
25 см. 36 бр. (палет)
30 см. 30 бр. (палет)

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че всички изображения на нашия сайт са илюстративни. Те могат да се различават от действителния изглед на продукта, без това да променя неговите технически характеристики по някакъв начин.