Избери страница

FIBRANxps

Плочите от екструдиран полистирен (XPS) FIBRANxps, които са налични на склад в “М И С Стил България” във Варна, представляват топлоизолационен материал, произведен от полистирен и подходящи разбухващи вещества чрез процес на непрекъснато екструдиране, с който се оформя непрекъсната плоскост с желаната дебелина (20-200 mm). След това същата се нарязва и опакова в различни размери и форми по отношение на повърхностите и ръбовете.

Преобладаващата част от масата на крайния продукт се състои от полистирен (PS), термопластичен полимер на стирола, който сам по себе си е съединение на въглерод и водород. Използва се кристално чист полистирен за общо приложение с висока термоустойчивост. Добавят се малки количества от определени адитиви с цел да се улесни производствения процес или за повишаване на свойствата на крайния продукт – като оцветители и вещества, забавящи горенето. Пенообразуването се постига с добавяне на физически разбухващи вещества, около 5-8% от общата маса. В съответствие с най-новите наредби на ЕС, FIBRAN използва вещества /газове, които не оказват вредни въздействия върху предпазващия от УВ лъчения стратосферен озон (ODP=0) и имат минимален принос към “парниковия ефект” (нисък GWP) без компромис с топлоизолационните свойства на продукта.

Произведеният материал е втвърдена, хомогенна и устойчива пяна със затворени (> 95%) многостенни клетки, вариращи от 0.1 – 0.4 mm в диаметър и с дебелина на стените само 1 микрометър. Съответно, само 3% от обема на продукта представляват твърдо вещество, като останалите 97% са заети от газ.

FIBRANxps плочите се характеризират с високи и дълготрайни топоизолационни свойства, минимално водопоглъщане, висока якост на натиск и стабилност на размерите. Трудно запалими, съвместими със строителни материали като цимент, гипс, вар и пясък. Плочите с грапава повърхност имат отлична адхезия с мазилки, лепило, шпакловъчни смеси и бетони.

FIBRANgeo

Един екологичен продукт

Каменната вата FIBRANgeo, който предлагаме в склада на “М И С Стил България” ЕООД във Варна, е естествен влакнест продукт, който се добива от вулканични скали на 200 милиона години. Продуктите се произвеждат в Гърция по метода на електрическите пещи, който е напълно безвреден за околната среда. FIBRANgeo е един 100% рециклируем материал.

Топлоизолация през цялата година

Благодарение на своята структура FIBRANgeo затвяра в себе си сух и стабилен въздух, намалявайки топлообмена между топли и студени повърхности, по този начин осигурявайки по-голям комфорт както през зимата, така и през лятото, и значително намаляват консумацията на енергия. Тези свойства на каменната вата се запазват стабилни и непроменени през целия жизнен цикъл на продукта и допринасят значително за намаляването на енергийното потребление на сградите. В допълнение, изолационните свойства на каменната вата FIBRANgeo се запазват и при много изключително високи температури, каквито се наблюдават при определени приложения.

Звукоизолация – защита от шум

Каменната вата постига усвояването на шумовете от околната среда, съгласно изискванията на действащите нормативи. Продуктите FIBRANgeo имат високи стойности на коефициента на звукопоглъщане и оптимално съпротивление на въздушния поток. Тези характеристики осигуряват намаляването на шумовете, пренасяни от строителните елементи, както и подобрена акустика на пространствата. За различните акустични приложения се предлагат съответните видове FIBRANgeo, които са с различни покрития.

Пожарозащита

FIBRANgeo е пожароустойчив материал при температура до 750ºC. При приложение на продуктите от каменна вата FIBRANgeo в строителството, индустрията и корабостроенето се постига пожароустойчивост, достигаща до 120 минути.

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че всички изображения на нашия сайт са илюстративни. Те могат да се различават от действителния изглед на продукта, без това да променя неговите технически характеристики по някакъв начин.