Хидроизолация

Хидроизолацията е ключов строителен момент, който съвсем не бива да се подценява. Тя е една от най-решителните стъпки към ефективното конструиране на всяка сграда. Разрушителното въздействие на водата върху строителните материали е причината, която неизбежно налага потребността от защита. Най-често хидроизолация се прави на покривите, външните стени и мокрите помещения.

ТЕХНОНИКОЛ

ХИДРОМАТ