Избери страница

Топлоизолация

Енергийната ефективност е водещ показател за качеството на съвременното строителство. От нея зависи доколко е практична сградата, какви финансови и материални ресурси ще бъдат необходими за нейната пълноценна експлоатация. Съчетанието на вътрешна и външна топлоизолация свежда енергозагубата до минимум. Най-често се изолират покривът, основата и стените. Използва се EPS, EPX, минерална вата и др.