Избери страница

Полезно

Полезни въпроси и отговори е рубрика, в която екипът ни се стреми да поддържа актуални отговори на най-често задаваните въпроси от нашите клиенти. Въпросите и отговорите се отнасят предимно за тухли, зидарията с тухли и строителството. Ако не намирате това което търсите, задайте вашият въпрос чрез страницата ни с контакти.

Брой тухли четворки в един евро палет

Един евро палет съдържа 150 броя тухли четворки. Това е приблизително 4 м2

Брой тухли единички в един евро палет

Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета.

Необходима ли е мазилка върху зид с тухли

В резултат на процесите на намокряне и изсъхване на тухлата, причинени от атмосферните условия, водоразтворими соли излизат на порърхността й. Тези соли се съдържат във всички лесно топими глини. Това причинява потъмняване и ускорено стареене на тухлата. Влошава се естетическия вид и техническите й характеристики. Получава се когато тухления зид не е измазан и е подложен на влиянието на слънчевите лъчи, дъжд и вятър.

Нашият съвет е да защитите зидарията със слой мазилка с цел запазване на техническите и естетическите характерискити на зида (ограда или външна стена).

Топлоизолационни и звукоизолационни свойства на тухлите

Топлоизолационните и звукоизолационните свойства на тухлите се подобряват чрез порозиране на керамиката. Порозирането е процес на образуване на въздушни пори в керамичния блок, или така наречената тухла. По-добри топлоизолационни и звукоизолационни свойства на керамичния блок се постигат чрез добавяне на дървени стърготини, експандиран полистирол, целулозна суспензия или други по време на изработката на тухлата, които след изпичането образуват въздушни пори в керамичния череп. По този начин се подобряват топлоизолационните и звукоизолационните свойства на тухлите.

Порозирането е час от технологичния процес при производството на тухли в Керамат АД - Каспичан.

Качество на тухлите - условия и фактори

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и от там качеството на тухлите изработени с нея.

От най-голямо значение е съдържанието на минералите каолинит, халуазит, илит и монтморилонит.

Глината се добива от находище посредством многокофъчни или роторни багери, при което различни видове глина се напластяват в депо за определено време. Необходимо е слоевете на тези различни видове глина да се уплътняват добре. По този начин отделните слоеве от депонираната глина не само се овлажняват равномерно, но и при отлежаването им протичат редица физикохимични и биологични процеси. В резултат на това напластяване и съпътстващите го процеси, се подобряват технологичните и физико-механичните свойства на крайната суровина за произвоство на керамичната смес, а и от там качеството на тухлите. По този начин производството не зависи пряко от климатичните условия на добив на суровината. Запасите в глинохранилището захранват производството за достатъчно дълъг технологичен период за да се поддържа непрекъснат произвоствен цикъл.

Описаните процеси по-горе са част от тегнологичния процес при производството на тули в Керамат АД - Каспичан.

Подготовка на тухлите за зидане

В горещи дни преди използване на тухлите за зидане е необходимо те да се навлажнят с цел предотвратяване бързото дърпане на влагата от зидарския разтвор. Керамичните блокове могат да се намокрят с вода още докато са на палети с помощта на маркуч или като се потапят поотделно в съд с вода в процеса на зидане, когато това е възможно.

"М И С Стил България" ЕООД съветва всички свои клиенти закупили тухли от склада да навлажняват тухлите преди зидария. Това е основен процес при подготовката на тухлите за работа с тях.

Работна температура за зидане на тухли

Необходимо е зидането с тухли и използването на мокри процеси да се извършва при температури на въздуха над + 5° C. Да не се изпълняват зидарии върху замръзнала основа. Зидария с все още неизсъхнал разтвор да се предпазва от измръзване. При температури около +5° C е необходимо иззиждането на всеки следващ ред да е съобразено с по-бавното свързване на разтвора.

Не е препоръчително да се използват противозамръзващи добавки за разтвори, тъй като те променят химичния състав на сместа. Препоръчва се след иззиждане стените да се измажат максимално скоро, за да се предотврати измръззването им.

Закрепване на предмети за тухлени стени

Закрепването и окачването на тежки предмети върху стени зидани с тухли трябва да става само със специални крепежни елементи, предназначени за керамични блокчета с кухини. Използването на крепежни елементи проектирани за друг вид стена е рисково, тъй като захвата на елемента не отговаря на физичните свойства на зида с тухли.

Зидане на преградна стена с тухли четворки

Корозията - що е то и как да защитим металите

Корозията е враг на металните конструкции, транспортните превозни средства, различни инструменти и множество други изделия направени от метал. Под термина корозия се разбира взаимодействието на металите с околната среда, което води до измерими промени в същите и съответно до тяхното разрушаване - ръжда, гниене, и т.н. Корозията намалява експлоатационния живот на металите, редуцира функционалната им използваемост и увеличава риска от преждевременно износване.

Целта на корозионната защита е консервираща - намалява скоростта на развитие на корозия и увеличава експлоатационния живот на металите. В зависимост от изискванията за конкретната метална повърхност, може да използвате продуктите за защита и декорация на метал. Широката палитра предлагани цветове вдъхват нов живот на металните повърхности и правят заобикалящата среда да изглежда по-ярка и интересна.

Как да изберем подходящото лепило

Лепилата са материали, които се използват за фиксиране на различни предмети или техните свързващи части чрез създаване на еластична връзка, която не се влияе от силите, които се опитват да разделят отделните повърхности. Добрата адхезия се постига чрез избор на правилното лепило в зависимост от типа на повърхностите. Няколко основни фактора трябва да бъдат взети под внимание при избор на подходящо лепило - добра адхезия към субстрата, възможност за увреждане на субстрата, порьозност на отделните материалии метод за нанасяне. Доброто залепване изисква още и правилна подготовка на повърхността и подходящи работни условия.

Всичко за разредителите

Разредителите са смес от разтворители, които се добавят към лаковобояджииските продукти преди тяхната употреба. Те регулират работния вискозитет на материалите, оказват влияние върху метода на нанасяне, играят важна роля в покривната и разливна способност на отделните покрития. Обикновено производителите на бои и лакове дават точни препоръки относно необходимото количество разредител, което трябва да бъде добавено към съответното покритие за достигане на оптимален работен вискозитет. В зависимост от типа продукти на лаковобояджийския продукт, разредителите биват два вида. Водоразтворимите покрития се разреждат с вода, а тези на база разтворител със съответния препоръчан от производителя разредител.

Какво не знаем за фасадата на сградите

Думата фасада има две значения: от техническа страна, това са всички външни повърхности на сградата. Понякога обаче, тази дума се отнася само за стенните повърхности, които гледат към улицата и са по цветни от другите, които са скрити за миновачите. При избор на тип покритие и цветови нюанс, има много фактори, които следва да бъдат взети под внимание. Обикновено, първото за което мислим е естетическият ефект - влиянието на избраното покритие и на цвета върху външния облик на сградата, хармонията с архитектурата, вкуса и желанията на собственика на сградата, т.н. Склонни сме да забравяме за техническите и физическите характеристики на покритието и сградата. Имаме предвид типа на основата, адхезията и устойчивостта на покритието върху нея, светлината и устойчивостта на атмосферни влияния на избраното покритие и цвета, законите на физиката, както и интервенцията върху външни стени, които касаят изолационните свойства на сградата.
В днешно време, когато цените на енергийните продукти са изключително високи, монтажът на висококачествени топлоизолационни системи е почти незаменим за облекчаване на семейния бюджет. Съществуват няколко фактора на които трябва да се обърне внимание за да се увеличи икономията на енергия доколкото е възможно. Основните фактори включват: местоположение на сградата архитектурна форма на сградата и вид и начин на строителство.
Местоположението на сградата се отразява върху влиянията, на които е изложена сградата, през годините на ползване. В повечето случаи човек не може да избере идеалното местоположение. Въпреки това външните влияния като вятър, слънце, повишена влажност, наводнения и т.н., които могат значително да повлияят върху консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да рефлектрат върху необходимостта за ранно обновяване и на по-кратката продължителност на живота на фасадната система следва също да бъдат взети под внимание.
От енергиен аспект архитектурата на сградата е важен фактор, който дава отражение с до 20% върху консумацията на електроенергия в жилищните сгради. Тъй като повърхността на обвивката на сградата може да бъде различна за сгради със същия обем, внимателното планиране е от първостепенно значение.
Видът и начинът на строителство също имат важно значение върху продължителността на живот на сградата и фасадата й. При изграждането на фасадни системи или ремонт, е важно предварителното висококачествено строителство на мазета, хидроизолация, балкони, покриви с големи или малки надвеси, както и други елементи, които да допринесат значително за преноса на топлина и за така наречените топлинни мостове. При стари сгради, особено многоетажни блокове, е много по-трудно да се инсталират фасадни системи близо до отворите на прозорците и стълбищните линии, тъй като тези сгради не са били построени и планирани за изолиране на по-дебелите повърхности.

Преди да монтираме топлоизолационна система

Преди започване на работа трябва да се провери дали основата е подходяща за монтаж на топлоизолация.
Изпълнителят е отговорен за проверка на основата и въз основа на опита си, определя дали тя е подходяща за монтирането на топлоизолационна система. Ако работите с нови основи (тухла, бетон, порест бетон и т.н.), производителят може бързо да определи дали те са подходящи за монтаж на изолационни панели. С други по-стари основи трябва да се провери дали основата е подходяща. Старите сгради с различни повърхности изискват внимателно изследване, измерване и ако е необходимо, помощта на експерти. Всички системи трябва да са залепени и закрепени с крепежни елементи!
Повърхността се изпитва на случаен принцип в различни места - влажност, наличие на пукнатини, вид на основата. Чрез почистване с ръка или с черна кърпа, се тества запрашеността и "излющеността" на повърхността. Стабилност и капацитет на натоварване се тестват с надраскване и издълбаване с твърд заострен предмет. Пропускливостта се тества чрез намокряне на основата с четка за боя, а гладкостта на повърхностите се тества с метър или с перпендикуляр.

Старее ли гипсокартонът?

Гипсокартонът не старее. Физическите му характеристики остават непроменени във времето.

Как се закрепват тежки предмети за стени от гипсокартон?

Металната конструкция, за която се закрепят гипсокартонените плоскости, се усилва на мястото на закрепване на тежкия предмет (санитарно оборудване, шкафове, техника). Укрепването се извършва, като се монтира допълнителен профил или профили за сухо строителство (UW / UD).

Акумулира ли влага от въздуха гипсокартонът?

Гипсокартонът не е хигроскопичен материал. Той, както и другите строителни материали от гипс, има свойството да акумулира малки количества от влага от въздуха в помещенията, като така допринася за благоприятен вътрешен климат. Това се дължи на химическата формула на гипса.

При какви температури може да се работи с плоскости гипсокартон?

Температурата на въздуха не влияе на гипсокартона. Плоскостите могат да се монтират при всякакви температури, комфортни на монтажниците. Процесите на фугиране и лепене трябва да се извършват при температури над 5°С - при по-ниски качествата на фугиращите материали и лепилата за гипсокартон се влошават.

Подготовка на основата и методи за лепене на гипсокартон

В зависимост от вида на основата – гладкостта й и нейната попиваемост - се извършват различни подготвителни процедури преди да се започне с лепенето на гипсокартона. Силно хигроскопични основи (тухли, газобетон) и слабо хигроскопични основи (стоманобетон, бетон) се грундират предварително с подходящ грунд. Той намалява и разхода на лепилото и осигурява добра адхезия на лепилото към основата.
В зависимост от гладкостта на основата гипсокартонените плоскости се лепят по различни начини. При сравнително гладки основи - такива с неравности до ± 20 мм - се нанасят топки гипсово лепило с диаметър 10 см, през разстояние 30 – 40 см. При основи с неравности по големи от ± 20 мм се изготвя предварителна изравнителна скара от ивици гипсокартон, върху която се залепят плоскостите. Ивиците се разполагат през 30 – 40 см.

Може ли да се фугира със сатен или лепило?

Не се препоръчва фугирането със сатен или лепило, защото това не дава гаранция за добър резултат при изпълняването на такава система. Фугиращият материал има по-добра пластичност. Във фугите между плоскостите се пораждат напрежения от различни деформации на основната конструкция. По тази причина фугиращия материал е с по-висока пластичност за разлика от сатена или лепилото и гарантира ненапукването на фугите.

С каква лента се фугира най-добре гипсокартонът?

За фугиране на системи с гипсокартонени плоскости могат да се използват основно три вида ленти – хартиена, самозалепяща се мрежичка и воал. Независимо от избора на лента най–важно е изпълнението – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се слага фугиращ материал преди полагането на лентата и след това. По тази причина специалистите не препоръчват използването на самозалепяща се лента и са на мнението, че най–сигурен резултат се постига с хартиена лента, като, естествено, добрият резултат зависи от изпълнението.

Плоскости с каква дебелина се използват за тавани?

За таван могат да се използват плоскости с дебелина 9,5 mm, 12,5 mm , 15 mm или да се изготвят многослойни системи, като предварително трябва да се провери дали избраната метална конструкция може да издържи теглото на обшивката.

Вреден ли е FGD/REA гипсът?

Не. FGD / REA гипса е технически гипс. Световни здравни организации, заедно със Световната и Европейската гипсови организации, са провели стотици изследвания за последните 50 години, през които и употребата на технически гипс в строителството става обичайна практика. Изводите от изследванията са, че техническият гипс е по-чист и с по-малко примеси от естествения. Това дори довежда до промяна на определението за техническия гипс като материал със специално предназначение, а не вторичен материал.

Защо цвета на FGD/REA гипса може да жълтее или варира?

Техническият гипс е продукт от десулфуризацията при производството на електроенергия от полезни изкопаеми (въглища). Сероочистката на ТЕЦ-ове се прави по няколко различни начина, но винаги се базира на използването на сорбент – вар или варовик. Цветът на изходния продукт – FGD / REA гипса - зависи от примесите на въглищната руда и вида и примесите в сорбента. По тази причина цвета му варира от бледо сив, бледо жълт, синкав и т.н., както е и при цвета на естествения гипс от различни находища.

Покривът - кой материал да изберем?

Покривът е един от най-важните компоненти на всяка сграда и пред всеки строител, инвеститор или собственик стои въпросът кой е най-подходящия покривен материал. Естествено, всеки търси покритие, което да е достатъчно приемливо като цена, да се монтира лесно, да не изисква голяма поддръжка, да изглежда добре и да съществува вечно. Пазарът предлага толкова разнообразни възможности, което прави правилният избор, труден дори и за специалиста.
Всеки материал - керамика, бетон, метал, битум има своите качества и предимства пред останалите, но този, който в най-голяма степен отговаря на гореизброените изисквания е бетона.
Керемидите, произведени от бетон са с едни от най-добрите цени на пазара; придават характерно излъчване на всяка сграда; достатъчно здрави и надеждни са, монтират се лесно и се редят бързо, поради големите им размери. Изключително подходящи са за климатичните условия в Бълагрия и когато са наредени правилно на покрива, не се нуждаят от допълнителна сериозна поддръжка по време на експлоатацията. Реалният им живот е над 50 години.

Предимства на плоските керемиди "Плано" спрямо керемидите тип "вълна"

Те притежават всички положителни характеристики на този вид керемиди, но имат няколко, които ги отличават и подчертават още повече качествата им:

  • те са със стандартен за бетоновите керемиди размер- 330 мм х 420 мм, като чистата им площ е 300мм х 320 мм. Теглото им е 4,9 кг., но разходът за квадратен метър е около 10 бр., което прави общото тегло за квадрат, толкова колкото е и при керамичните покриви.
  • те са не само единствени по рода си като профил, но и два пъти са награждавани за най-добър строителен продукт, сред покривните материали.
  • произвеждат се с по-голяма дебелина спрямо керемидите тип „вълна”. Известно е, че вълните поемат и преразпределят натоварванията равномерно върху площа на керемидата. По-голямата дебелина на плоската керемида предполага по-малко транспортни повреди, по-голяма здравина и поради плоската си повърхност, по-удобно и безопасно стъпване върху тези керемиди.
  • притежават допълнителни крачета, които позволяват подпорното разстояние между летвите, на които керемидите лягат, да се намали до 28,5 см. В този случай на подпиране се увеличава препокриването на керемидите до 12,0 см, а това пък създава условия за полагане на този вид керемиди при наклони на покрива по-малки от минималните 18°. Минимално допустимият наклон на покрива за полагане на керемидите Плано е 14°. Поради по-голямото препокриване, възможност от проникване на дъждовни води в комбинация със силен или бурен вятър, не съществува.
  • монтират се и се кроят на покрива много по-лесно от керемидите тип вълна. Много по-лесно е да разчертаваш и режеш с флексата плоска керемида, отколкото керемида тип вълна. Като цяло монтажът на покрив с керемиди Плано е по-лесен и по-бърз.
  • задържат по-малко прах и мръсотии, поради което се почистват по-лесно и по-рядко. Не е необходимо да се произвеждат плоски керемиди със специални прахоотблъскващи покрития, които оскъпяват керемидите.
  • не е необходимо да се произвеждат нестандартните „снегозадържащи” керемиди, които оскъпяват излишно покрива. Снегозадържането се осъществява отлично с използването на металните снегозадържащи елементи. Поради равнинния характер на ската, не могат да се образуват микро навявания, които се получават при покриви изпълнени с керемиди тип „вълна”. Снежната покривка е хомогенна и с еднаква дебелина, поради което снегозадържането с металните елементи е успешно.
  • вентилирането на покрива се осигурява без да са необходими вентилиращи керемиди. Вентилирането се осъществава много добре през билото на покрива, със задължителното използване на съвременните паропропускащи и вентилиращи мембрани, както и самозалепващи се ленти. Скоростта на топлия въздух и тягата не се затормозяват от наличието на „вълни” по вътрешната повърност на ската.
Правилният монтаж на керемидите гарантира дълготрайността на покрива

С края на лятото идва „сезонът на покривите” и времето, когато на много хора предстои подмяна на старото покривно покритие или избор на ново такова. Всеки търси материал, който не е твърде скъп, изисква минимална поддръжка и  трае вечно. Безспорно доказалият се материал, в това отношение, е бетонът и произвежданите от него бетонови керемиди. За да се гарантират качествата и дълготрайността им, както и издръжливостта им при различни атмосферни условия, е необходимо най-вече  правилно монтиране и полагане на система от покривни елементи.
Средно покрив се заменя или ремонтира през 10 години. Когато обаче е избран точният материал и е монтиран правилно, подобно подменяне може да стане и след 30-40, дори 50 години. Така дългосрочните разходи са сведени до минимум и е гарантирано спокойствието на собствениците.

Първи стъпки:

1. Основа:
Бетоновите керемиди ПЛАНО,БРИЗ и ОНДА се полагат, в зависимост от конструкцията и детайла на покрива, върху дъсчена обшивка или върху скара от контралетвии летви. Сечението на контралетвите е 5х5 см , а на летвите 3х5 см.
При наличието на дъсчена обшивка- върху нея се ковeскарата от контралетвите и летвите,които носят керемидите.
При липсата на дъсчена обшивка-контралетвите лягат директно върху ребрата, чиито размери са 10х12 см.

2. Изолация:
Съвременните скатни покриви задължително се изпълняват с паропропускащо трислойно фолио, което предпазва топлоизолацията/ако има такава/ и цялото подпокривно пространство от вредното въздействие на влагата. Тя може да проникне, както от вътрешността на сградата към покрива, така и  през покрива към помещенията,  намиращи се в подпокривното пространство. Паропропускащото фолио се захваща към ребрата с помоща на контралетвите, които се коват по дължината на ребрата. Пироните, с които се коват контралетвите и паропропускащото фолио, не нарушават повърхността му, тъй като съвременните паропропускащи фолия имат свойството сами да се “вулканизират”около дупката на пирона, преминаващ през тях. Напречно на контралетвите или успоредно на билото, през определени разстояния се наковават летвите, които носят керемидите. Летвите се наковават на разстояния от 28,5  до 31,5 см. /измерено от горен ръб до горен ръб на летвите/, в зависимост от наклона на покрива.
 ВАЖНО -правилното разпределение на летвите е много важна операция и тя трябва да се извърши прецизно на обекта, непосредствено преди започване монтажа на керемидите! При разпределението на летвите по площа на покрива е задължително да се маркира правия 90° ъгъл спрямо стряхата. Така ще се получат правилно и естетически добре подредени керемиди.

3. Монтаж на керемиди
Полагането на керемидите се извършва от дясно на ляво и от стряхата към билото!
Трябва да се внимава-каналите за препокриване на керемидите да съвпадат точно!
Керемидите и комплексните оригинални принадлежности, участващи в системата, са съчетани за да се постигне точно,  сигурно и бързо монтиране.
Да не се забравя: Периферните области - страни, стрехи и била, винаги и задължително се укрепват срещу бури със специални гвоздеи, винтове и скоби, на местата, които са предвидени за тази цел.

4. Монтаж на отводнителна система
Монтирането на отводнитената система преминава в няколко последователни етапа.           
                4.1. Монтаж на водосборните казанчета
                4.2. Осигуряване надлъжни наклони и фиксиране на улуците
                4.3. Монтаж на надулучната пола
                4.4. Монтиране на улучните скоби /обтегачи и конзоли/
                4.5. Оформяне на вътрешни и външни ъгли
                4.6. Водосточни тръби

Скатни или плоски покриви?

В световната архитектурно-строителна практика се използват основно два вида покриви-скатни и плоски. За предимствата  и недостатъците на единия вид спрямо другия, все още се водят спорове от техническо и икономическо естество. Един неоспорим и доказан факт е, че при скатния покрив, подпокривното пространство се използва пълноценно, което води до “поевтиняване” стойността на кв.м. на застроената площ.
С настъпилите промени у нас в обществено-политическия и социален живот и непрекъснатото увеличение на цените на терените за строителство, инвеститорите, проектантите и строителите все по-често прибягват до използването на скатния покрив, както при строителството на индивидуални, така и при изграждането на многофамилни жилищни сгради.
Големият обем строителство увеличи търсенето на керемиди-основният материал, с който се изпълняват скатните покриви.

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че всички изображения на нашия сайт са илюстративни. Те могат да се различават от действителния изглед на продукта, без това да променя неговите технически характеристики по някакъв начин.