Полезно

Полезни въпроси и отговори е рубрика, в която екипът ни се стреми да поддържа актуални отговори на най-често задаваните въпроси от нашите клиенти. Въпросите и отговорите се отнасят предимно за тухли, зидарията с тухли и строителството. Ако не намирате това което търсите, задайте вашият въпрос чрез страницата ни с контакти.
Брой тухли четворки в един евро палет
Един евро палет съдържа 150 броя тухли четворки. Това е приблизително 4 м2
Брой тухли единички в един евро палет
Един евро палет съдържа 480 броя тухли единички. Приблизително 4 м2. Вида тухла единичка (решетъчна или плътна) не оказва влияние на броя тухли в евро палета.
Необходима ли е мазилка върху зид с тухли

В резултат на процесите на намокряне и изсъхване на тухлата, причинени от атмосферните условия, водоразтворими соли излизат на порърхността й. Тези соли се съдържат във всички лесно топими глини. Това причинява потъмняване и ускорено стареене на тухлата. Влошава се естетическия вид и техническите й характеристики. Получава се когато тухления зид не е измазан и е подложен на влиянието на слънчевите лъчи, дъжд и вятър.

Нашият съвет е да защитите зидарията със слой мазилка с цел запазване на техническите и естетическите характерискити на зида (ограда или външна стена).

Топлоизолационни и звукоизолационни свойства на тухлите

Топлоизолационните и звукоизолационните свойства на тухлите се подобряват чрез порозиране на керамиката. Порозирането е процес на образуване на въздушни пори в керамичния блок, или така наречената тухла. По-добри топлоизолационни и звукоизолационни свойства на керамичния блок се постигат чрез добавяне на дървени стърготини, експандиран полистирол, целулозна суспензия или други по време на изработката на тухлата, които след изпичането образуват въздушни пори в керамичния череп. По този начин се подобряват топлоизолационните и звукоизолационните свойства на тухлите.

Порозирането е час от технологичния процес при производството на тухли в Керамат АД – Каспичан.

Качество на тухлите - условия и фактори

От огромно значение за качеството на произвежданите тухли е суровината, която се използва. За производството на така наречените керамични тухли се използва глина. Всяка глина в зависимост от района в който се добива притежава различни качества и съдържа различни минерали и елементи, които са основен фактор за нейното качество и от там качеството на тухлите изработени с нея.

От най-голямо значение е съдържанието на минералите каолинит, халуазит, илит и монтморилонит.

Глината се добива от находище посредством многокофъчни или роторни багери, при което различни видове глина се напластяват в депо за определено време. Необходимо е слоевете на тези различни видове глина да се уплътняват добре. По този начин отделните слоеве от депонираната глина не само се овлажняват равномерно, но и при отлежаването им протичат редица физикохимични и биологични процеси. В резултат на това напластяване и съпътстващите го процеси, се подобряват технологичните и физико-механичните свойства на крайната суровина за произвоство на керамичната смес, а и от там качеството на тухлите. По този начин производството не зависи пряко от климатичните условия на добив на суровината. Запасите в глинохранилището захранват производството за достатъчно дълъг технологичен период за да се поддържа непрекъснат произвоствен цикъл.

Описаните процеси по-горе са част от тегнологичния процес при производството на тули в Керамат АД – Каспичан.

Подготовка на тухлите за зидане

В горещи дни преди използване на тухлите за зидане е необходимо те да се навлажнят с цел предотвратяване бързото дърпане на влагата от зидарския разтвор. Керамичните блокове могат да се намокрят с вода още докато са на палети с помощта на маркуч или като се потапят поотделно в съд с вода в процеса на зидане, когато това е възможно.

“М И С Стил България” ЕООД съветва всички свои клиенти закупили тухли от склада да навлажняват тухлите преди зидария. Това е основен процес при подготовката на тухлите за работа с тях.

Работна температура за зидане на тухли

Необходимо е зидането с тухли и използването на мокри процеси да се извършва при температури на въздуха над + 5° C. Да не се изпълняват зидарии върху замръзнала основа. Зидария с все още неизсъхнал разтвор да се предпазва от измръзване. При температури около +5° C е необходимо иззиждането на всеки следващ ред да е съобразено с по-бавното свързване на разтвора.

Не е препоръчително да се използват противозамръзващи добавки за разтвори, тъй като те променят химичния състав на сместа. Препоръчва се след иззиждане стените да се измажат максимално скоро, за да се предотврати измръззването им.

Закрепване на предмети за тухлени стени
Закрепването и окачването на тежки предмети върху стени зидани с тухли трябва да става само със специални крепежни елементи, предназначени за керамични блокчета с кухини. Използването на крепежни елементи проектирани за друг вид стена е рисково, тъй като захвата на елемента не отговаря на физичните свойства на зида с тухли.
Зидане на преградна стена с тухли четворки