Избери страница

За нас

Склада за тухли, керемиди, паважи на М И С Стил България е лидер в търговията с тухли, керемиди, паважи, цимент на територията на източна България. Предлагаме четирите традиционни за Българския пазар Тухли.

Поддържаме наличност от продуктовата гама на водещите български производители и техните най-търсени и доказани тухли. Останалите се доставят по предварителна заявка. Разполагаме с техника за товарене и транспорт.

В склада се предлагат Керемиди Бриз, Плано, Онда, Подкеремидена изолация, Паважи, Тротоарни плочи, Бордюри, Паркинг елементи и други Бетонови изделия на Техносим.

Партньорството ни с нашите доставчици ни позволява да предлагаме тухли, керемиди, паважи и цимент на ексклузивни цени. Тухлите Каспичан, Керемидите и Паважите на Техносим, Цимента на Девня Цимент се поддържат в наличност в склада, което ни прави удобен доставчик на тухли, керемиди, паважи, бордюри и паркинг елементи по черноморието от Каварна, Балчик, през Варна, Слънчев Бряг и Бургас до Ахтопол.

М И С Стил България търгува и с Евро палети. Продажба на евро палети – нови и втора употреба, както и изкупуване на евро палети.

Партньорите, с които поддържаме бизнес взаимоотношения ни позволяват в склада за тухли да предлагаме повече продукти и услуги свързани със строителството и транспорта на по-конкурентни цени.

СЪОБЩЕНИЕ

М И С СТИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073-4483
Договор №: BG16RFOP002-2.073-4483-C01
Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Дата на сключване на договора: 17.07.2020 г.
 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 17.10.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: България, гр. Варна
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 10 000.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 10 000.00 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 0.00 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 8 500.00 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%
Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Главна цел на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19 С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-2.073-4483-C01.