Условия и правила за ползване

Съдържанието на сайта tuhlibg.com е предмет на авторско право с всички запазени права, принадлежащи на М И С Стил България ЕООД в качеството си на собственик на сайта.

М И С Стил България ЕООД има безусловното право да оперира с въведената информацията в сайта tuhlibg.com и в това си качество разрешава добросъвестното използване на материали от сайта, но само с изричното посочване на името на сайта като източник на информацията, вкл. снимков материал, и поставяне на линк сочещ към съответната страница от tuhlibg.com с използвания текст/снимки. Забранено е използването на материали от сайта за злоумишлени или недобронамерени действия.

Стремим се към поддържането на актуална и коректна информация в сайта tuhlibg.com. Въпреки това потребителят се съгласява, че фирмата и разработчиците на този сайт не носят отговорност спрямо потребителя в качеството си на физическо или юредическо лице за пропуснати ползи, претърпени вреди или други последствия породени от неточност, промяна, или изтриване на информация от сайта, както и относно промяна, ограничаване или прекратяване на услуги.

М И С Стил България ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия и правила за ползване на сайта tuhlibg.com.