Тухли двойки

Тухла двойка
Характеристика
Размер 125 / 250 / 120 мм.
Тегло 2,700 кг./бр.
Приложение Външни носещи и преградни стени.
Брой в м2 25 бр.
Брой в м3 202 бр.
Брой в палет 256 бр. ≈ 4 м2
Брой в камион (ТИР) 27 палета, 6912 бр.

Тухли двойки се използват предимно за допълване при зидане на колони с тухли четворки, но могат да намерят приложение и при зидане на стени. Размерът на тухлите двойки е точно половин тухла четворка, което ги прави подходящо допълнение към вторите. Повечето производители подготвят своите евро палети с тухли четворки като залагат определен процент от тухлите да бъдат тухли двойки.

В наличност поддържаме основно тухли двойки на Керамат АД - Каспичан, поради практически доказаното качество на този размер тухла спрямо тези на останалите производители.

Доставка на тухли двойки на други производители се извършва по заявка. Всички те отговарят на БДС и са придружени от необходимите документи като: декларация за съответствие и сертификат за качество, а каспичанската тухла двойка покрива и европейските стандарти.

Двойните тухли се наричат още двоен керамичен блок. Стените са по-плътни от тези на четворките поради структурата на самата тухла. Двойката притежава осем кръгли отвора и по визия наподобява оголемена плътната тухла единичка с повече отвори, но по-малко от тези на тухла единичка решетка. Зидовете на сгради в които са използвани тухлите двойки отговарят на стандартите за топлоефективност, звугоизолираност и енергийна ефективност.

Тухлите двойки са предназначени за допълване на зидове в който се използват тухли четворки и са приложими съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ и Наредбата по чл.137, ал.2 ЗУТ от първа до пета, с предписана якост на натиск. Този контрол на качеството гарантира отличните свойства на тухлата четворка при целесъобразното й прилагане.