Тухли четворки

Тухла четворка Спецификация на тухла четворка произведена от Керамат АД - Каспичан
Характеристика
Размер 250 / 250 / 120 мм.
Тегло 5,500 кг./бр.
Приложение Външни носещи и преградни стени.
Брой в м2 15 бр. (единичен зид)
Брой в м3 119 бр.
Брой в палет 150 бр. ≈ 4 м2
Брой в камион (ТИР) 27 палета, 4050 бр.

Тухли четворки се използват за зидане на външни носещи и преградни стени. Наричани още четворен керамичен блок, те имат висок процент на кухинност, но в същото време са устойчиви при монтиране на крепежни елементи по стени зидани с този вид тухли. Четворките имат по-ниско обемно тегло в сравнение с плътните тухли единички. Това ги прави и по-масово използвани за зидане на външни и вътрешни стени, независимо дали те са носещи или преградни. В зид тухлите четворки често са допълвани от тухли двойки.

В наличност поддържаме широка гама тухли четворки от следните производители:

  • Керамат АД - Каспичан
  • Бъдеще - Бутово АД
  • Божурово
  • Винербергер - Луковит
  • Керамик ГТ - Генерал Тошево
  • Тайфун БГ - Търговище
  • Термоблок ООД - Горна Оряховица
  • Стройкерамика ООД - Монтана
  • Керамика - Бургас АД

Предлаганите от нас тухли четворки са придружени от всички документи, изисквани от закона, като: декларация за съответствие; сертификат за качество. Напълно покриват изискванията за топлоизолация, звукоизолация и енергийна ефективност.

Практиката показва че Каспичанските тухли четворки са предпочитани пред тези на останалите български производители поради по-дебелите си стени. Имат по-малко на брой кухини и удебелени стени. Това позволява по-стабилно и устойчиво закрепване на крепежни елементи по стените зидани с тухла четворка на Каспичан.

Евро палетите с тухли четворки на Керамат АД - Каспичан не съдържат тухли двойки, което е факт при някои други производители в България. Това позволява на клиентите работа по-точни количествено-стойностни сметки по отношение на човеко-часове и хоросан необходими за единица куб. м. зид. При необходимост допълнително могат да бъдат закупени нужния брой тухли двойки.

Тухлите четворки са предназначени за стени и са приложими съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ и Наредбата по чл.137, ал.2 ЗУТ от първа до пета, с предписана якост на натиск. Този контрол на качеството гарантира отличните свойства на тухлата четворка при целесъобразното й прилагане.