Техногипс - сухи смеси, шпакловки, гипсови мазилки

Техногипс

Техногипс ЕАД е производител на строителни продукти от гипс. Най-популярни на пазара в България са сухи смеси, шпакловки и гипсови мазилки производство на Техногипс.

Всички сухи смеси, шпакловки и гипсови мазилки са произведени по стандарт и отговарят на изискванията на клиентите за качествени продукти. Те са модерни продукти с висока технологичност на приложението. Производството се извършва от инсталация от най-ново поколение, която заедно със строг лабораторен контрол гарантира постоянни технически показатели.

  • ТЕХНОФУГА H - влагоустойчива фугираща смес
  • ТЕХНОФИКС - гипсово лепило
  • ТЕХНОФУГА - гипсова фугираща смес тип 3В
  • ТЕХНОСАТЕН - гипсова ръчна шпакловка вид С7/60/2
  • ТЕХНОСПРИНТ - гипсова машинна мазилка
  • Строителен гипс - гипсово свързващо вещество
  • TOUGHROCK - готова смес, с двойна употреба, тип 3А
  • Though Rock Joint Tape - хартиена лента за фуги

Гипсови сухи смеси, шпакловки, мазилки