Гипсови мазилки, шпакловки, гипсови сухи смеси

ТЕХНОФУГА H

ТЕХНОФУГА H

TЕХНОФУГА Н влагоустойчива фугираща смес, тип 3В, за влагоустойчиви гипсокартонени плоскости във вътрешни помещения със засилена или краткосрочно голяма влажност.

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 13963:2005

Производител: ТЕХНОГИПС

ТЕХНОФИКС

ТЕХНОФИКС

ТЕХНОФИКС гипсово лепило за залепяне на гипсокартонени плоскости върху всички стандартни основи с нормална носимоспособност в помещения с нормална влажност.

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 14496

Производител: ТЕХНОГИПС

ТЕХНОФУГА

ТЕХНОФУГА

ТЕХНОФУГА гипсова фугираща смес тип 3В

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 13963:2005

Производител: ТЕХНОГИПС

ТЕХНОСАТЕН

ТЕХНОСАТЕН

ТЕХНОСАТЕН гипсова ръчна шпакловка вид С7/60/2

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 13279:2008

Производител: ТЕХНОГИПС

ТЕХНОСПРИНТ

ТЕХНОСПРИНТ

ТЕХНОСПРИНТ гипсова машинна мазилка вид В1/50/2

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 13279:2008

Производител: ТЕХНОГИПС

Строителен гипс

Строителен гипс

Строителен гипс – гипсово свързващо вещество тип А2

В съответствие с хармонизиран стандарт БДС EN 13279:2008

Производител: ТЕХНОГИПС

TOUGHROCK

TOUGHROCK

TOUGHROCK готова смес, с двойна употреба, тип 3А. Използва се като фугопълнител, както и за цялостно шпакловане на различни основи.

В съответствие с ASTM C 475 и БДС EN 13963

Производител: Gorgia Pacific, Canada

Хартиена лента

Хартиена лента

Though Rock Joint Tape е хартиена лента за фуги с ширина 52,4mm и 3 различни дължини на ролката.

Гипсокартон

Гипсокартон

Гипсокартон за тавани, стени, ниши и бани.